Dienstenwijzer Sier & Van Raaij B.V.

 
In deze dienstenwijzer informeren wij u over:
1. ons adres;
2. hoe en wanneer u ons kunt bereiken;
3. onze registratie bij/lidmaatschap van organisaties/instanties;
4. de producten en diensten die wij bieden;
5. onze relatie met de bank/verzekeraar en andere financiële instellingen;
6. wat wij van u verwachten;
7. hoe wij worden beloond;
8. klachtenregeling

1) Ons adres

Het juridische vestigingsadres is:
Sier & Van Raaij B.V.
Hein Kwakmanstraat 15
1132 HK  Volendam 

Wij houden geen kantoor, maar bezoeken u op afspraak.


2) Hoe en wanneer u ons kunt bereiken


U kunt ons op een aantal manieren bereiken: 

Via de telefoon   : 0299-365207
Via de fax             : 084-7117923 
Via e-mail            : info@sierenvanraaij.nl
Via internet          : www.sierenvanraaij.nl, via het contactformulier
Mobiel                  : 06-12956002 (P. Sier)   


3) Onze registratie bij/lidmaatschap van organisaties en instanties


Wij zijn aangesloten bij diverse organisaties en instanties. 

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) houdt, krachten de Wet op het financieel toezicht (Wft), toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12016866. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter naar uw mening niet in slagen dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is 300.012386. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u via de website: www.kifid.nl


FlexFront 
Ons kantoor is aangesloten bij FlexFront. Dit lidmaatschap biedt voordelen die u direct ten goede komen. Dankzij FlexFront bereikt ons kantoor een grotere efficiency, een nog ruimere toegang tot banken en verzekeraars, kunnen wij doelgericht communiceren met banken en verzekeraars over allerlei zaken die voor u van belang zijn en kunnen mogelijke actietarieven/kortingen aan u worden doorgegeven.

De Financiele Makelaar 
Ons kantoor is aangesloten bij De Financiele Makelaar. Dit lidmaatschap biedt voordelen die u direct ten goede komen. Dankzij De Financiele Makelaar bereikt ons kantoor een grotere efficiency, een nog ruimere toegang tot banken en verzekeraars, kunnen wij doelgericht communiceren met banken en verzekeraars over allerlei zaken die voor u van belang zijn en kunnen mogelijke actietarieven/kortingen aan u worden doorgegeven.

4) De producten en diensten die wij bieden


Schadeverzekeringen

Ons kantoor adviseert en bemiddelt op het gebied van schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inboedel-, opstal- , aansprakelijkheids- , auto- en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schade-afwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan uw hypotheek , maar ook aan lijfrenteverzekeringen mbt pensioenvoorzieningen of kapitaalverzekeringen voor allerlei spaardoelen. Wij willen uw belangen optimaal behartigen en daarom is een totaal-advies ons inziens het beste uitgangspunt.

Hypotheken
Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken. Wij inventariseren uw wensen en uw financiele situatie. Wij onderhouden het contact met de makelaar, de notaris en regelen de taxatie van het onderpand. Desgewenst vergezellen wij u bij het passeren van de akte(s) op het notariskantoor..


Consumptief krediet

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van consumptief krediet. Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een auto of een caravan, dan kan een lening in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Wij kijken naar uw wensen, uw persoonlijke situatie, het inkomen en bemiddelen vervolgens voor u met de kredietverstrekkers.

5) Onze relatie met de bank/verzekeraar en andere financiële instellingen


Onafhankelijk, objectief adviseur/bemiddelaar
Uit het brede aanbod van financiele instellingen selecteren wij voor u steeds een passende oplossing. Daarbij is steeds uw wens en persoonlijke situatie de leidraad. We kijken naar specialisaties van de diverse aanbieders en uiteraard naar de prijsstelling. Maar ook zaken als flexibiliteit , service , voorwaarden kunnen van groot belang zijn. Wij betrekken alle afwegingen in het uiteindelijke voorstel. Wij bemiddelen voor een groot scala aan banken en verzekeraars. Dit doen we volledig onafhankelijk ; we zijn aan geen enkele bank of verzekeraar verbonden.

6) Wat wij van u verwachten


Bij alles wat u van ons mag vragen, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert.

Wanneer u bijvoorbeeld relevante gegevens niet of niet juist verstrekt, dan kan dit consequenties hebben voor bijvoorbeeld de verzekerings-dekking en dus voor de eventuele (schade-)uitkering.


Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te infomeren over wijzigingen in uw financiële situatie (inkomen, arbeidssituatie etc.) en/of uw persoonlijke situatie (samenwonen, overlijden, echtscheiding etc.). Hoe beter u ons informeert , hoe optimaler onze dienstverlening kan zijn.

7) Hoe wij worden beloond

 

Beloning op basis van declaratie 
Voor onze dienstverlening mbt advisering en bemiddeling spreken wij met u een tarief af op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Voorafgaand aan de opdracht  bespreken wij de werkzaamheden en geven wij een indicatie van het aantal uur dat daarmee gemoeid zal zijn.

Specifiek mbt hypotheken hebben wij een voorkeur voor een vast bedrag als vergoeding, varierend van 1500-2500 euro.

 

Beloning op basis van provisie

Onze beloning kan ook bestaan uit een vergoeding die wij ontvangen van de financiele instelling. Deze vergoeding noemen we "provisie". De financiele instelling zal deze vergoeding vrijwel altijd verwerken in de prijs van het product.

 

Het heeft onze voorkeur om NETTO-producten aan te bieden ; dat zijn producten ZONDER provisievergoeding van de bank of verzekeraar. Dit betekent dat het onze voorkeur heeft om altijd een uurtarief of vaste vergoeding met u af te spreken.

Dit is ons inziens voor u het meest transparant ; u weet dan altijd waar u aan toe bent en wat de advisering en/of bemiddeling kost.

note ; per 1-1-2013 komt de beloning op basis van provisie voor veel producten te vervallen. Voor deze producten geldt dan per definitie dat de beloning op basis van declaratie met u wordt afgesproken.

 

SCHEMA

 

beloning op basis van declaratie

                                                                                                       Beloning uurtarief           Bandbreedte

Advies Hypotheken                                                                           euro 100                         10-30

Advies pensioenvoorziening                                                             euro 50                            5-15

Advies Schadeverzekeringen                                                           euro 50                             1-10

Advies Kapitaal-/Levensverzekeringen                                            euro 50                             5-15 
Advies Woonlasten-AOV                                                                   euro 50                             5-15

Advies Uitvaartverzekeringen                                                            euro 50                             3-10
 

beloning op basis van provisie

 

Banksparen                                                                                     0,2% per jaar over het tegoed

      
8) Wat te doen als u niet tevreden bent ; klachtenregeling


Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. U kunt ons schriftelijk in kennis stellen, maar bellen mag natuurlijk ook.

Indien u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zal uw klacht verder in behandeling nemen.

De adresgegevens van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter na het lezen van deze Dienstenwijzer nog vragen hebben dan horen wij het graag.

 

 

Uitgebreide Uitvaartverzekering
Uw uitvaart geheel betaald én verzorgd


Vraag ons naar de mogelijkheden en een premieberekening.

 

NHG

 

Nationale Hypotheek Garantie: veilig, verantwoord en betaalbaar lenen en wonen.


Lees alles over NHG op www.nhg.nl of vraag ernaar bij Sier & Van Raaij.
 

Lees verder

 


 

 

 

 

 

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening