Beleggingshypotheek

 

Een Beleggingshypotheek lijkt op een levenhypotheek, maar kent geen levensverzekeringselement. Wel wordt er een beleggingsplan afgesloten dat het eindbedrag moet opbrengen. De maandelijkse premie of de eenmalige koopsom wordt belegd in effecten en hieraan gerelateerde producten. In samenspraak met de client wordt het risico-profiel van deze beleggingen vastgelegd. Na het verstrijken van de looptijd wordt met de beleggingsopbrengst de lening afgelost. Het risico is dat de opbrengst uit de beleggingen de hypotheeksom niet dekt. Tussentijdse bijstortingen kunnen dan noodzakelijk zijn. Uiteraard is het ook mogelijk dat de opbrengst hoger uitvalt dan het bedrag van de lening. Vooraf dienen kansen en risico’s zorgvuldig te worden afgewogen. Ondanks het hogere risicoprofiel worden niettemin veel Beleggingshypotheken afgesloten omdat enerzijds de hypotheekrenteaftrek maximaal wordt benut en anderzijds beleggingen met een goede spreiding historisch gezien hogere rendementen opleveren dan spaarvormen.


Hypotheken op een rijtje: 

Lineaire Hypotheek

Annuïteitenhypotheek

Spaar- en Levenhypotheek

Beleggingshypotheek

Aflossingsvrije Hypotheek

Krediethypotheek

 

  

Uitgebreide Uitvaartverzekering
Uw uitvaart geheel betaald én verzorgd


Vraag ons naar de mogelijkheden en een premieberekening.

 

NHG

 

Nationale Hypotheek Garantie: veilig, verantwoord en betaalbaar lenen en wonen.


Lees alles over NHG op www.nhg.nl of vraag ernaar bij Sier & Van Raaij.
 

Lees verder

 


 

 

 

 

 

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening